ПРО МАЙБУТНІЙ УРОЖАЙ ПОДБАЄМО СЬОГОДНІ

Досвід господарств та результати досліджень наукових установ свідчать: щоб забезпечити добру перезимівлю, дружні сходи, міцну кореневу систему, зменшити ураженість рослин хворобами та підвищити їх стійкість до несприятливих умов, необхідно провести допосівну обробку насіння біостимулятором - добрива, «Вермимаг» 5-6 л/т.
Звичайно на ринку України е велика кількість регуляторів росту і препаратів, однак більшість з них містять в собі або рістрегулюючі речовини, а не містять мікро- та макроелементів, або ж макро- та мікроелементи. а немає в їх складі рістрегулюючих речовин.
«Вермимаг». окрім рістрегулюючих речовин, містить в своєму складі мікро- та макроелементи, вітаміни, фітогормони та інші речовини - все. що необхідно для початкового росту рослин, а найголовніше. що містить велику кількість корисних мі-кроорганізмів, а також  до 4% магнію.
Мікроелементи в хелатній формі, які входять до складу бюстимулятора. активізують основні процеси проростання насіння, суттєво стимулюють на старті рют та розвиток проростків, забезпечують дружні сходи, сприяють розвитку міцної, розгалуженої кореневої системи, підвищують накопичення цукрів у вузлах кущіння на 20-25%. збільшують показники фотосинтетичної діяльності рослини на 12-30%. підвищують морозостійкість рослин, сприяють росту і розвитку рослин впродовж всього вегетаційного періоду підвищується стійкість рослин до хвороб і морозів
Затративши на гектарну норму насіння 30-50 грн. (це вартість 20-30 кг зерна) отримуємо прибавку в десятки разів більшу, а якщо знизимо норму протруйників на 5-10%, то придбані біостимулятори будуть безкоштовними.
Значний приріст урожайності дає і осіннє підживлення «Вермимагом» 4-6 п/га, особливо на слаборозвинутих та пізніх посівах.
Поживні речовини, що є складовими «Вермимагу». нанесені на поверхню листя та листяної маси, швидко поглинаються, проходять той самий шлях синтезу, що і елементи, які надходять в рослину через кореневу систему, але у 5-8 разів швидше.
При застосуванні препарата відмічено його високу фунгіцидну та бактерицидну активність, обумовлену наявністю бактеростатичних білків, що виділяються сапрофітною мікрофлорою кишківника дощового черв'яка в процесі вермикультивування. Це дозволяє зменшити внесення фунгіцидів та інсектицидів, підвищити стійкість рослин до посухи.
Біостимулятор «Вермимаг» при листяному підживленні рослин в баковій суміші з міндобривами забезпечують 85- 95% засвоєння рослиною азоту у порівнянні з 30-40 відсотковим засвоєнням його через кореневу систему із добрив, внесених в ґрунт і зважаючи на це, затрати на азотні добрива, які вносяться під передпосівну культивацію можна знизити в 2-3 рази.

Скористайтесь цим резервом.

Заявки на біостимулятор нового покоління надсилайте в ТОВ «БІО-АГРО»