Застосування препарату «Вермистим-Д»

   Технологія застосування передбачає обприскування подрібненої соломи та інших рослинних решток, перед загортанням в ґрунт, препаратом з невеликою дозою азотних добрив (3-4кг/га д.р.).   Вищої ефективності можна досягати послідуючим висіванням культури на сидерат  (редьки олійної,    гірчиці  білої та  ін.). 

 

Норма застосування препарату «Вермистим-Д»

   За внесення препарату "Вермистим-Д" на рослинні рештки зернових, кукурудзи, соняшнику відбувається стимуляція росту й розвитку мікробіоти ґрунту, целюлозоруйнівних, азотофіксуючих, фосфатмобілізуючих та інших мікроорганізмів, які оселившись на рослинних рештках разом з аборигенною мікрофлорою руйнують їх, тобто живляться ними. Як наслідок, утворюється гумус та розчинні і доступні для рослин форми макро- та мікроелементів.
Оброблення рослинних решток біодеструкторами забезпечує вищий ефект за оптимальної температури 18-24ºС та вологоємності грунту 40-60%. Проте, за умов високих температур внесення не завдає відчутної шкоди біоті, що міститься в цих препаратах, оскільки, розселяючись на рослинних рештках, вони капсулюються і зберігають свою життєдіяльність до настання сприятливих умов. Важливо акцентувати увагу  на стійкості мікроорганізмів цих біодеструкторів та їх активний вплив за умов як низьких (+5ºС), так і високих температур (+30ºС).Під час подрібнення та перемішування решток з ґрунтом відбувається рівномірне розміщення рослинних решток у верхньому шарі грунту, створюються сприятливіші умови для життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, покращання водопроникнення та утримання вологи в грунтi.

   Із-за браку  детальної інформації, а часто ігнорування  цього важливого агрозаходу, часто побутує не обґрунтоване твердження про те, що органічні рештки не розклалися через 3-4 місяці, що деструктор не працює. Проте,  мусимо заперечити у тому, адже залежно від комплексу умов за яких внесено деструктор, необхідно оцінювати реальний період часу, необхідний препаратові для активізації його функцій і розкладання рослинних решток.

   Навіть якщо рослинні рештки не розклалися восени, активні процеси деструкції триватимуть навесні. І, що важливо, ці умови абсолютно однакові для усіх видів мікрофлори ґрунту.

   Одна з функцій деструктора – ефективне розкладання органічних решток, однак вигода від використання деструктора не обмежується тільки ефективним розкладанням органічних решток. Головна мета застосування деструктора – відновлення балансу корисної мікрофлори, біоремедіація ґрунтів і зупинення деградаційних процесів та повернення їм втраченої  родючості.