На поливних землях

                        Застосування  біостимуляторів – добрив  «Вермимаг»        

                                   на  поливних  землях.

Одним, з важливих та найдешевших резервів підвищення врожайності та поліпшення якості зерна і продукції  сільськогосподарських культур  є застосування при її вирощуванні біостимулятора - добрива "Вермимаг" ,  яке  виробляється  на  основі  гуматів.

«Вермимаг» - комплексне  органічне  добриво  нового  покоління  біологічного  походження,  у  ньому  крім  ріст  регулюючих  речовин  міститься  азот,  фосфор,  калій,  вітаміни,  амінокислоти  в достатній  кількості  для  рослин,  мікроелементи – бор,  молібден,  цинк,  мідь,  кобальт,  залізо  і  до  4%  природного  магнію,  який  відіграє  основну  роль  у  фотосинтезі,  а  також  в  необхідній  кількості    селен,  в  1 см³  міститься до  мільярда  корисних  мікроорганізмів.

Вплив  гумінових  біостимуляторів - добрив  на  рослини  має  складний  багатоступінчастий  характер  та  охоплює  весь  період  вегетації  рослин.  Із  гуміновими  речовинами  в  рослину  потрапляє  певна  кількість  поживних  речовин – азоту,  фосфору,  калію,  магнію, сірки  та  інших  мікроелементів,  а  також  амінокислот,  вітамінів  та  ростових  речовин.  Потрапляючи  в  рослину,  гумінові  речовини  активують  ферментативну  активність  усіх  клітин  рослини  та  утворення  стимулюючих  сполук  самою  рослиною.  Як  результат – зростання  енергетики  клітини,  зміна  фізико – хімічних  властивостей  протоплазми,  інтенсифікація  обміну  речовин.  Збільшується  проникливість  мембрани  клітин  кореня,  покращує  проникнення  елементів  мінерального  живлення  із  грунтового  розчину  до  рослин  у  вигляді  гуміновомінеральних  сполук.  Це  призводить  до  посилення  поглинання  рослиною  поживних  речовин.  Крім  того,  за  рахунок  гуматів  покращується  надходження  у  рослину  з  грунту  цукрів,  амінокислот,  вітамінів,  гормонів.  Пришвидшується  надходження  води  та  поглинання  кисню  рослинами,  що  у  підсумку  інтенсифікує  дихання  рослин.  Внаслідок  посиленого  дихання  прискорюється  поділ  клітин,  фотосинтез,  синтез  білків,  посилення  росту  кореневої  системи,  надземної  маси,  збільшується  вихід  сухої  речовини,  а  значить – поліпшується  загальна  життєдіяльність  рослин.

А  тому,  щоб  забезпечити  високу  ефективність  поливних  земель,  підвищити  урожайність  сільськогосподарських  культур  з  мінімальними  затратами  на  придбання міндобрив  і  пестицидів  необхідно  проводити  дворазове  підживлення  на  протязі  вегетації  біостимулятором – добривом  «Вермимаг»    в  баковій  суміші  з  мінімальними  дозами  азотних  добрив  (карбамід,  або  анселітра  чи  КАС).

Позакореневе підживлення «Вермимагом»  вегетуючих  рослин   під  час  вегетації   слід  проводити:   озимих і ярих зернових – перший раз у фазі кущіння або виходу в трубку: другий раз – початок колосіння; - ріпак перший раз до початку бутонізації, другий раз до початку цвітіння;  сої - перший раз у фазі бутонізація, повторно початок цвітіння;  кукурудзи - перший раз у фазі 3 – 5   листочків, другий раз у фазі 7 – 12  листочків;  соняшнику - перший раз у фазі 4 пар справжніх листків, другий раз на початку формування зачаткових кошиків;  овочевих - перший раз у фазі 3 – 4  справжніх листочків; повторне – на початку цвітіння, третій раз після цвітіння.

Відомо,  що  листяне  підживлення  рослин  «Вермимагом»    забезпечує  живлення  молодих  рослин  макро та мікроелементами,  особливо  магнієм  і  сіркою  та  гумінами,  внесення  їх  через  листя  при  коефіцієнті  засвоєння  азоту  85 – 90 %  у  порівнянні  з  30 – 40 %  засвоєнню  його  із  добрив,  можна  знизити  затрати  на  азотні  добрива  в  2 – 3 рази.  

Більшість  агропідприємств  широко  застосовують  в  технологіях  вирощування  сільськогосподарських  культур  хімічні  засоби  для  боротьби  з  хворобами  та  бур'янами.  Одним  із  недоліків  застосування   їх  є  наявність  в  них  інгібуючого  ефекту,  впливу  їх  на  ростові  процеси  молодих  рослин.  Встановлено,  що  під  їх  дією,  особливо  гербіцидів, молоді  рослини  у  деприсовному  стані  перебувають  від  4  до  10  днів,  щоб  пом'якшити  стресовий  тиск  на  молоді  рослини  необхідно  в  бакових  сумішах  застосовувати  альтернативні  препарати – антидоти,  до  яких  відносяться  біостимулятор – добриво  нового  покоління  «Вермимаг» .

При  позакореневих  обробках  рослин  «Вермимаг»  ефективно  поєднується  з  фунгіцидами  і  окрім  підвищення  ефективності  дії,  стимулює  імунну  систему  рослин.  Це  підвищує  природний  опір  до  хвороб.  Застосування  «Вермимагу»  в  комбінації  з  засобами  захисту  рослин  дозволяє  зняти  стрес  у  рослин,  які  обробляються  пестицидами,  що  особливо  помітно  при  використанні  «Жорстких»  пестицидів  чи  складних  бакових  сумішей  препаратів.  

Біостимулятор – добрива  «Вермимаг»,    високу  ефективність  показали  при  використанні  їх  при  крапельному  зрошенні  овочевих  та  ягідних  культур,  кукурудзи,  в  садах  і  виноградниках  та  ін.

Під  час  організації  крапельного  зрощення  слід  враховувати  якість  поливної  води.  Вхідні  отвори  крапельниць  надійно  працюють  за  вмісту  у  воді  мікрочасточок  розміром  не  більше  130 мікрон.  Поливну  воду  особливо  для  теплиць,  слід  перевірити  на  вміст  у  воді  важких  металів,  натрію,  хлору,  сполук  фенолу,  пестицидів.

Підживлення  рослин  проводиться  протягом  усього  періоду  їх  вегетації  залежно  від  фази  розвитку  рослин.

Так  помідори  весняного  і  осіннього  вирощування,  огірки,  капусту,  перець  бажано  підживити,  три  рази  «Вермимагом».

Помідори  весняного  вирощування  перший  раз  підживляються  «Вермимагом» - 2 л/га  на  3 – 4 тиждень  росту,  у  другий  раз  «Вермимагом» - 2 л/га  на  5 – 10 тиждень  росту,  третій  раз  «Вермимагом» - 2 л/га  від  11  тижня  до  кінця  вегетації.

При  осінньому  вирощуванні  перший  раз  в  перші  два  тижні  росту  «Вермимагом»  3 л/га,  другий  раз  3 – 5  тижнів  росту  «Вермимагом»  3 л/га,  третій  раз  «Вермимагом» - 2 л/га,  після  8  тижнів  росту. 

Огірки  перший  раз  «Вермимагом» - 2,5 л/га  у  перші  2  тижні  росту,  другий  раз  «Вермимагом» - 3 л/га  3 – 6  тиждень  росту,  третій  раз  «Вермимагом» - 2 л/га  від  7  тижня  росту.

Перець – перший  раз  «Вермимагом» - 2 л/га  в  перші  3  тижніросту,  другий  раз  «Вермимагом» - 2 л/га  3 – 5  тижні  росту,  третій  раз  «Вермимагом» - 2 л/га  через  10  днів  після  другого  підживлення. 

Крапельна  технологія  із  застосуванням  «Вермимагу»   не  тільки  дозволяє  отримувати  гарний  урожай,  але  й  водночас  економить  кошти  господарства,  зменшуючи  витрати  на  одиницю  площі.

Адже  відомо,  що  на  більший  урожай  іде  більше  добрив,  маємо  говорити  про  такий  критерій,  як  живлення  рослин.

При  крапельному  зрощенні  використовуються  водорозчинні  добрива,  але  це  не означає,  що  грошей  потрібно  більше  на придбання  добрив,  адже  при  застосуванні  «Вермимагу»   норма  внесення  зменшується  на  20 – 40 %,  грунт  завжди  помірно  вологий,  тому  поживні  речовини  засвоюються  значно  краще.  Крім  того,  вони  розподіляються  безпосередньо  уздовж  крапельної  трубки.  А  де  трубка – там  коріння,  бо  воно  тягнеться  до  вологи.  Ще  один  плюс:  поживні  речовини  розподіляються  не  по  всьому  грунту.

Отже,  застосування  біостимуляторів – добрив  на  поливних  землях  дає  можливість  збільшити  урожайність,   зменшити  затрати  на  одиницю  продукції,  зокрема  затрати  на  утримання  зрошувальної  системи,  воду, добрива  та  пестициди.