Позакореневе живлення

Раньовесняне   позакореневе  підживлення  озимих  зернових  та  ріпаків  біостимулятором  добривом   «Вермимаг » - запорука  високих  врожаїв.

 

Вперше  за  останні  роки,  озимі  культури  на  більшості  площ  ввійшли  в  зиму  забезпечені  повністю  необхідною  кількістю  вологи,  однак  осінні  кліматичні  умови   дали  змогу  в  оптимальні  терміни  посіяти  лише  35 – 45 %  озимої  пшениці,  а  решта  посіяно  в  пізній  термін,  а  тому  раньовесняне   позакореневе   підживлення   озимих   в  фазі  кущіння «Вермимагом»  4 – 6 л/га  в  баковій  суміші  з  мінімальними  дозами  азотних  добрив  карбаміду  в  дозі  8 – 10 кг/га  або  амселітрою  чи  Казом  в  дозі  6 – 8 л/га  сприятиме  виходу  посівів  з  стресового  стану  після зимівлі, в підвищенній  стійкості  рослин  до  негативної  дії  пестицидів.

Для  життя  та  розвитку  рослин  вже  з  перших  днів  відновлення  вегетації  потрібна  певна  кількість  макро,  мезо  та  мікроелементів.

Для  формування  високої  врожайності  озимих  зернових,  зокрема  пшениці  важливе  значення  має  кущіння. 

У  фазі  3 – 4  листків  на  підземній  частині  стебла  пшениці  утворюється  потовщення,  яке  називається  вузлом  кущіння,  який  за  нормальних  умов  знаходиться  на  глибині  1 – 3 см,  у  ньому  з  самого  початку  розміщуються  всі  частини  майбутнього  врожаю – це  найважливіший  орган  озимої  пшениці  від  якого  залежить  майбутній  врожай,  однак  в  зв'язку  з  тим,  що  більше  третини  озимих  посіяно  в  пізні  терміни  значна  частина  їх  ввійшли  в  зиму  нерозкущеними. 

На весні  кущіння  відновлюються  з  початком  весняної  вегетації  і  триває  до  початку  виходу  в  трубку,  а  тому  на  посівах  пізніх  строків  сівби  на яких  відсутнє  осіннє  кущіння,  густота  стеблестою  буде  формуватися  за  рахунок  весняного  кущіння. Його  можна  значно  підсилити  за  рахунок  позакореневого  підживання  біостимулятором  добривом   «Вермимаг».

Органічне  добриво  із  стимулюючими  властивостями  «Вермимаг»  крім  ріст  регулюючих  речовин  містить  1,5 – 2,5 %  азоту,  1,2 – 1,5 %  фосфору,  до  3%  калію,  в  достатній  кількості  для  рослин  мікроелементи – бор,  молібден,  цинк,  мідь,  кобальт,  залізо  та  інші  до  4%  природного  магнію,  який  відіграє  основну  роль  у  фотосинтезі,  а  також  в  необхідній  кількості  мезоелемент  селен,  в  1 см3  знаходиться  до  мільярда  корисних  мікроорганів.

Результати  досліджень  наукових  установ, та   досвід  господарств  Кіровоградської,  Івано – Франківської,  Київської,  Одеської,  Житомирської  та  інших  областей   України  показав  що, проведення двохразового  підживлення    «Вермимагом»  4 – 6 л/га  перший  раз  у  фазі  кущіння,  другий  раз  у  фазі  початку  колосіння,  забезпечує  приріст  урожайності  мінімум  5 – 8 ц/га,  підвищується  якість  зерна  на  1 – 2 класи,  а  позакореневе  підживлення  кукурудзи  в  фазі  3 – 5  та  7 – 9  листочків  забезпечує  приріст  урожайності  зерна  кукурудзи  на  17 – 21 ц/га.

Високий  ефект  дає  застосування в  посівах  кукурудзи  одночасно  в  баковій  суміші  мінімальних  доз  азотних  добрив  аміачної  селітри  5 – 7 кг/га,  або  карбаміду  10 – 12 кг/га,  або  КАЗУ  8 – 10 кг/га.

Адже  відомо,  що  листяне  підживлення  рослин   «Вермимагом»  забезпечує  живлення  молодих  рослин  макро та  мікроелементами  особливо  магнієм  і  сіркою  та  гумінами,  внесення  їх  через  листя  при  коефіцієнті  засвоєння  азоту  85 – 90 %  у  порівнянні  з  30 – 40 %  засвоєнню  його  із  добрив,  можна  знизити  затрати  на  азотні  добрива  в  2 – 3 рази.  

Більшість  агропідприємств  широко  застосовують  в  технологіях  вирощування  сільськогосподарських  культур  хімічні  засоби  для  боротьби  з  хворобами  та  бур'янами.  Одним  із  недоліків  застосування   їх  є  наявність  в  них  інгібуючого  ефекту  впливу  їх  на  ростові  процеси  молодих  рослин.  Установлено,  що  під  їх  дією,  особливо  гербіцидів  молоді  рослини  у  деприсовному  стані  перебувають  від  4  до  10  днів,  щоб  пом'якшити  стресовий  тиск  на  молоді  рослини  необхідно  в  бакових  сумішах  застосовувати  альтернативні  препарати – антидоти,  до  яких  відноситься  біостимулятор – добрива  нового  покоління   «Вермимаг».

При  позакореневих  обробках  рослин  «Вермимаг»   ефективно  поєднується  з  фунгіцидами  і  окрім  підвищення  ефективності  дії,  стимулює  імунну  систему  рослин.  Це  підвищує  природний  опір  до  хвороб.  Застосування  «Вермимагу»  в  комбінації  з  засобами  захисту  рослин  дозволяє  зняти  стрес  у  рослин,  які  обробляються  пестицидами,  що  особливо  помітно  при  використанні  «Жорстких»  пестицидів  чи  складних  бакових  сумішей  препаратів.  

Високий  ефект   «Вермимаг»   показав  на  посівах  сої,  соняшнику,  картоплі,  цукрових  буряків,  овочевих  та  плодоягідних  культурах.

Застосування  біостимулятора – добрива  в  технологіях  вирощування  с/г  культур  дає  змогу  зменшити  затрати  на  придбання  міндобрив  і  пестицидів  на  20 – 30 %.